Build Your United Nations

Herkenbaar? Teambuilding a nation!

Deelnemers worden verdeeld over verschillende landen en vertegenwoordigen het bestuur van de natie. Aan hen de taak om hun natie welvarend en de inwoners gelukkig te maken. Dit doen zij door de beste assets (scholen, ziekenhuizen etc.) aan te schaffen voor hun staat. Om assets aan te schaffen, dienen de landen in het bezit te zijn van drie soorten betaalmiddelen.. Deze zijn middels onderhandelingen met de andere landen te verkrijgen. Om hun doelen te bereiken, zijn de landen dus onderling van elkaar afhankelijk! Zodra de landen hun assets hebben ingekocht, volgt ronde twee waarin zij hun staat daadwerkelijk gaan opbouwen met ‘Kapla stenen’ op een grote landkaart.

In deze Management Game dient u niet alleen samen te werken binnen uw eigen team, maar moet u ook duidelijk communiceren en goede afspraken maken met andere teams. Verschillende incidenten bedreigen de welvaart van de natie, maar door een efficiënte samenwerking met alle landen kan de natie gered worden van een alles eindigende ondergang!

Herkenbaar? Build Your United Nations Game als metafoor!

Bedrijven bestaan vaak uit verschillende teams en afdelingen. Zij worden verbonden door een gemeenschappelijk bedrijfsdoel, maar ieder team kent daarnaast ook haar eigen taken en targets. In de uitvoer zijn teams echter afhankelijk van elkaar. Dat kan tot frictie leiden. Met ‘Build Your United Nations’ als metafoor voor uw bedrijf (verschillende landen, één natie, één doel) ervaren de deelnemers dat samenwerken iets heel anders is dan ‘samen werken’. Samenwerking vraagt om vertrouwen, openheid, grensoverschrijdend denken en een integere afweging tussen het eigen belang en het gemeenschappelijke belang.

Wilt u als organisatie ‘Build Your United Nations’ Management Game spelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook maatwerk is mogelijk!← Supply Chain & Proces Management                                      Project Management→

Maatwerk Management Games

Voor elk trainingsdoel hebben wij een aantal beproefde en interactieve spelmodellen ontwikkeld. Ook ontwikkelen wij regelmatig maatwerk Management Games. Dit kan op twee manieren. Enerzijds door het invoegen van uw content in onze bestaande modellen. Anderzijds blijven wij ook steeds in beweging door unieke maatwerk concepten te ontwikkelen die perfect aansluiten bij uw processen. Volledig afgestemd op uw wensen en uw leerdoelen! Zie hieronder enkele voorbeelden van maatwerk concepten die wij voor onze klanten hebben ontwikkeld.